• 076 8897574
  • info@dudoktraining.com

Achtergrondinformatie Bijles en Begeleiding

Dudok Training en Begeleiding > Achtergrondinformatie Bijles en Begeleiding

Professionals

De docenten van Dudok Training die les geven in het onderwijs hebben affiniteit met het geven van bijles en begeleiding aan jongeren. Zij zijn didactisch sterk en beheersen de basisstof goed. Velen staan nog voor de klas of zijn op invalbasis beschikbaar, hierdoor hebben zij de juiste kennis en vaardigheden paraat. Daarnaast zijn zij in de mogelijkheid om creatief naar oplossingen te zoeken om een optimaal resultaat te behalen. Aangezien deze docenten echt vakmanschap beheersen, geeft dit het maximale resultaat voor u en uw kind.

Alle docenten die via Dudok Training bijles geven, hebben hun lesbevoegdheid in het basis- en/of voortgezet onderwijs. Tevens zijn zij in het bezit van een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag).  Dat betekent dat zij bevoegd zijn om met kinderen te werken, ook in een 1-op-1 situatie. Voor u een extra zekerheid en een garantie op kwaliteit. Bovendien dienen de docenten de juiste competenties te bezitten, zodat we ten alle tijden eenzelfde opvatting over het lesgeven hebben.

De kwaliteiten van onze docenten, zorgen op deze wijze voor lange termijn resultaten voor uw kind.

bijles - het laatste stukje

Maatwerk

Hoogbegaafdheid

Uw kind heeft talenten die uw kind in de klas niet voldoende tot uiting kan laten komen. Het kan zijn dat uw kind hierdoor niet lekker in zijn vel zit en de motivatie mist om inzet te tonen. Hierdoor is uw kind wellicht gaan onderpresteren.

In ons team werken docenten die opleidingen hebben genoten tot talentbegeleider. Deze docenten herkennen meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen en kunnen hen op een juiste manier begeleiden.

Zowel in het Basis- als Voortgezet onderwijs kunnen wij uw kind hierin begeleiden.

Wat je ziet gebeuren is vooruitgang en meer; een kind dat vertrouwt op zichzelf en daarmee beter tot zijn recht komt in de klas en thuis. Waardoor de resultaten op school ook beter zullen worden.

Benieuwd naar deze begeleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Basisonderwijs

Uw kind komt op school bij een bepaald vak niet in hetzelfde tempo mee als de rest van de klas. Geen probleem; uw kind ontwikkelt zich tenslotte op geheel eigen wijze. Vaak mist uw kind een elementaire strategie, waardoor er in de dagelijkse praktijk wordt verder gebouwd aan een huis zonder fundament.

Toch kan uw kind bijzonder veel leren in een één op één relatie. Kort, krachtig en precies toegespitst op wat uw kind en u zouden willen ontwikkelen. In een ouder-kind-docentgesprek, stellen we gezamenlijk een doel vast. We schrijven een plan op maat, naar de behoefte van de leerling en evalueren dit regelmatig.

Wat je ziet gebeuren is vooruitgang en meer; een kind dat weer in zijn kracht staat.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs moeten veel leerlingen flink omschakelen. Naast de praktische overgang naar een nieuwe omgeving, wordt er om een andere studiehouding gevraagd. Wij ondersteunen hierin door deze studievaardigheden in bijlesvorm aan te bieden. Dit leidt niet alleen tot betere resultaten in één specifiek vak, maar maakt het studeren in zijn algemeen effectiever en dus leuker.

Wij geven onze trainingen en bijlessen zowel in specifieke vakgebieden als toegespitst op vaardigheden. Denk aan plannen, leren leren, effectief samenvattingen maken.

De kracht van een één-op-één relatie is groot. Kort, krachtig en precies toegespitst op wat de leerling zou willen ontwikkelen. In een gesprek, stellen we gezamenlijk een doel vast. We schrijven een plan op maat, naar de behoefte van de leerling en evalueren dit regelmatig.

Wat je ziet gebeuren is vooruitgang en meer; een leerling die weer in zijn kracht staat.

 

 Beroepsonderwijs

Binnen jouw opleiding kan het voorkomen dat je in een specifiek vak nog verdieping kunt gebruiken. Misschien is de fundering niet stevig genoeg gelegd tijdens de middelbare schooltijd of zijn er andere oorzaken. Bijles van onze docenten kan je hierbij uitstekend helpen, zodat je deze uitdaging, en daarmee jouw studie, tot een succes kunt maken.

We stellen gezamenlijk een doel vast,  schrijven een plan op maat en evalueren dit regelmatig. Wat je ziet gebeuren is vooruitgang en meer; vertrouwen in de toekomst.

Iedereen is anders

Persoonlijk

Op basis van uw vraag naar bijles en de behoefte van u of uw kind, zoeken we de best passende docent. Betrokken, professioneel en met een persoonlijke klik, zie het als een personal trainer van uw kind. Zo waarborgen we een 1-op-1 benadering die aanslaat.

Dit bieden wij u en uw kind allemaal in een vertrouwenwekkende omgeving, namelijk bij u of bij de docent thuis, in de regio Breda. Kortom, wij bieden uw kind een rustpunt. Op deze manier ontwikkelt het eigen vaardigheden en strategieën, zodat deze direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk, met als gevolg een enorme boost op school.

Naast het contact met de docent over de vorderingen van uw kind, zal ook regelmatig gecheckt worden of alles naar wens verloopt. Hierbij hoort ook een goede nazorg. Kortom: Wij bieden u een compleet pakket.

Zo wordt samen met uw kind een goed fundament gelegd, een basis waarop uw kind zich verder kan ontwikkelen.

error: Content is protected !!