• 076 8897574
  • info@dudoktraining.com

Achtergrondinformatie Bijles en Begeleiding

Dudok Training en Begeleiding > Achtergrondinformatie Bijles en Begeleiding

Professionals

De docenten van Dudok Training die les geven in het onderwijs hebben affiniteit met het geven van bijles en begeleiding aan jongeren, zijn didactisch sterk en beheersen de basisstof goed. Velen staan nog voor de klas of zijn op invalbasis beschikbaar waardoor zij de juiste kennis en vaardigheden paraat hebben. Daarnaast zijn zij in de mogelijkheid om creatief naar oplossingen te zoeken om een optimaal resultaat te behalen. Aangezien deze docenten echt vakmanschap beheersen, geeft dit het maximale resultaat voor u en uw kind.

Alle docenten die via Dudok Training bijles geven, hebben hun lesbevoegdheid in het basis- en/of voortgezet onderwijs. Tevens zijn zij in het bezit van een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag), wat betekent dat zij bevoegd zijn om met kinderen te werken, ook in een 1-op-1 situatie. Voor u een extra zekerheid en een garantie op kwaliteit. Bovendien dienen de docenten de juiste competenties te bezitten zodat we ten alle tijden eenzelfde opvatting over het lesgeven hebben.

De kwaliteiten van onze docenten, zorgen op deze wijze voor lange termijn resultaten voor uw kind.

Maatwerk

Uw kind komt op school bij een bepaald vak niet in hetzelfde tempo mee als de rest van de klas. Geen probleem; uw kind ontwikkelt zich tenslotte op geheel eigen wijze. Vaak mist uw kind een elementaire strategie, waardoor er in de dagelijkse praktijk wordt verder gebouwd aan een huis zonder fundament.

Toch kan uw kind bijzonder veel leren in een één op één relatie. Kort, krachtig en precies toegespitst op wat uw kind en u zouden willen ontwikkelen. In een ouder-kind-docentgesprek, stellen we gezamelijk een doel vast. We schrijven een plan op maat, naar de behoefte van de leerling en evalueren dit regelmatig.

Wat je ziet gebeuren is vooruitgang en meer; een kind dat weer in zijn kracht staat.

Persoonlijk

Op basis van uw vraag en de behoefte van uw kind, zoeken we de best passende docent. Betrokken, professioneel en met een persoonlijke klik, zie het als een personal trainer van uw kind. Zo waarborgen we een 1-op-1 benadering die aanslaat.

Dit bieden wij u en uw kind allemaal in een vertrouwenwekkende omgeving, namelijk bij de docent thuis, in de regio Breda. Kortom, wij bieden uw kind een rustpunt. Op deze manier ontwikkelt het eigen vaardigheden en strategieën, zodat deze direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk, met als gevolg een enorme boost op school.

Naast het contact met de docent over de vorderingen van uw kind, zal ook regelmatig gecheckt worden of alles naar wens verloopt. Hierbij hoort ook een goede nazorg. Kortom: Wij bieden u een compleet pakket.

Zo wordt samen met uw kind een goed fundament gelegd, een basis waarop uw kind zich verder kan ontwikkelen.